ΔΥΠΠ-903804 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/02/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΑΗΣ Καρδιάς, κος Σ. ΧΡΙΒΑΤΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24610 55270

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια χαλύβδινων αναλώσιμων υλικών για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903804
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/02/2018
ΑΔ: A101415
Συμπλήρωμα 1 27/02/2018
ΑΔ: A102546
Προϋπολογισμός: € 89.805,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)