ΔΥΠΠ-903775 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μορφοσιδήρου ορθογωνικής διατομής για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903775
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2017
ΑΔ: A100213
Συμπλήρωμα 1 18/01/2018
ΑΔ: A101287
Προϋπολογισμός: € 67500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)