ΔΥΠΠ-903773 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πέδιλων πλακοταινίας τροφοδοτών μύλων λιγνίτη (μάνα-παραμάνα-απλό)του ΑΗΣ Μελίτης.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903773
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
04/01/2018
ΑΔ: A100210
Συμπλήρωμα 1 24/01/2018
ΑΔ: A101308
Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)