ΔΥΠΠ-903771 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/01/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών ασφαλιστικού τροφοδοτικού νερού ANDERSON GREENWOOD GROSBY Μονάδος Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903771
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/12/2017
ΑΔ: A100195
Συμπλήρωμα 1 11/01/2018
ΑΔ: A100238
Προϋπολογισμός: € 29.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)