ΔΥΠΠ-903767 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/01/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών συρρόμενων μεταλλικών φορείων και επαφέων μέσης τάσης κενού του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903767
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/11/2017
ΑΔ: A100221
Συμπλήρωμα 1 04/12/2017
ΑΔ: A100222
Συμπλήρωμα 2 08/01/2018
ΑΔ: A100231
Συμπλήρωμα 3 16/01/2018
ΑΔ: A101250
Προϋπολογισμός: € 56.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)