ΔΥΠΠ-1453 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κον Στ. Πελεκάση (210-5292028) και κα Στ. Σωτηροπούλου (210 5292513) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και s.sotiropoulou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου από τον Υ/Τ Υλικού, Προμηθειών και Έργων κα Χρ. Χατσίδου τηλ. 24610-54385.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ & ΤΕΦΡΑΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1453
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/05/2019
ΑΔ: A108649
Συμπλήρωμα 1 15/06/2019
ΑΔ: A108761
Προϋπολογισμός: € 179.454,97 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής