ΔΥΠΠ-1447 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/04/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον Στ. Πελεκάση και τη Μ. Ραπανάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και m.rapanaki@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ/τεχνικά θέματα, από τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ( τηλ. 2810 376377 / 376305 κ. Βασίλειος Βρέντζος / κ. Μιχαήλ Μιχελάκης).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Υψηλής Πίεσης στον Λέβητα Νο5 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1447
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2019
ΑΔ: A107369
Προϋπολογισμός: € 165.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠΠ-1447 Λήψη