ΔΥΠΠ-1446 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/08/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/08/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ, - Π. Στρατηγόπουλο, Διευθυντή ΑΗΣ Κομοτηνής, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση p.stratigopoulos@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 25310-60270) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 25310-60252). Κ. Λεπίδα, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.lepidas@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 25310-60288) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 25310-60200).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση & αναγέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου GT13E2

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1446
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/05/2019
ΑΔ: A108679
Συμπλήρωμα 1 03/07/2019
ΑΔ: A109837
Συμπλήρωμα 2 17/07/2019
ΑΔ: A109900
Συμπλήρωμα 3 01/08/2019
ΑΔ: A110953
Προϋπολογισμός: € 1.768.657 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-1446 Λήψη