ΔΥΠΠ-1443 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/04/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον Στ. Πελεκάση και τη Μ. Ραπανάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και m.rapanaki@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον κ. Ι. Κάπονα τηλ. 24630-56460 και κ. Χαρ. Αρβανίτη τηλ. 24630-56480 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1443
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/03/2019
ΑΔ: A107340
Προϋπολογισμός: € 140.075,64 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)