ΔΥΠΠ-1442 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/04/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στ. Κολλιδά και κον Στ. Πελεκάση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.com.gr και s.pelekasis@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30-5238005).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά τέφρας από την βοηθητική αυλή στην απόθεση του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1442
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/03/2019
ΑΔ: A107352
Συμπλήρωμα 1 09/04/2019
ΑΔ: A108405
Προϋπολογισμός: € 167.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής