ΔΥΠΠ-1441 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη παρέχονται από την κα Μ.Τσιακατούρα και κον Σ.Πελεκάση στα τηλέφωνα 210 52992036 και 210 5293044, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.tsiakatoura@dei.com.gr και s.pelekasis@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο +30 210 5238005 .Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, παρέχονται από τον κο Λεπίδα στον ΑΗΣ Κομοτηνής στο τηλέφωνο 25310 60288.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1441
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/04/2019
ΑΔ: A108428
Συμπλήρωμα 1 23/04/2019
ΑΔ: A108500
Συμπλήρωμα 2 11/05/2019
ΑΔ: A108606
Προϋπολογισμός: € 90.320 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΥΠΠ-1441 Λήψη