ΔΥΠΠ-1437 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 2105293446 (Αννα Λυμπεροπούλου).Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ στο τηλέφωνο 24630 42375.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες στα συστήματα λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1437
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/01/2019
ΑΔ: A107049
Συμπλήρωμα 1 29/01/2019
ΑΔ: A107091
Συμπλήρωμα 2 12/02/2019
ΑΔ: A107165
Προϋπολογισμός: € 206.407,47 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)