ΔΥΠΠ-1434 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/04/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ Α. Λυμπεροπούλου, 210 5293446. Για πληροφορίες σχετικά με τεχνικά θέματα της διακήρυξης επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ Κομοτηνής/τομέας συντήρησης Κ. Λεπίδας, 25310 60288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ-5 ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο11 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1434
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/02/2019
ΑΔ: A107190
Συμπλήρωμα 1 03/04/2019
ΑΔ: A108375
Προϋπολογισμός: € 529.792,39 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD 1434 Λήψη