ΔΥΠΠ-1429 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/01/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής Τηλ.: 2105292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 2105293446 (Αννα Λυμπεροπούλου). Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ στο τηλέφωνο 2531060288 (Κ. Λεπίδας).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1429
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/12/2018
ΑΔ: A106967
Συμπλήρωμα 1 18/01/2019
ΑΔ: A107053
Προϋπολογισμός: € 131.191,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)