ΔΥΠΠ-1428 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/12/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/01/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ Α. Λυμπεροπούλου, 210 5293446. Για πληροφορίες σχετικά με τεχνικά θέματα της διακήρυξης επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ Κομοτηνής/τομέας συντήρησης Κ. Λεπίδας, 25310 60288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ "Α-10" & ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο 12 & Νο 11 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1428
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/11/2018
ΑΔ: A105809
Συμπλήρωμα 1 30/11/2018
ΑΔ: A106859
Συμπλήρωμα 2 19/12/2018
ΑΔ: A106955
Προϋπολογισμός: € 68.555 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)