ΔΥΠΠ-1425 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/01/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 210 5293446 (Άννα Λυμπεροπούλου).Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ στο τηλέφωνο 2463-059303 (I. Καπουλίτσας).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1425
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/12/2018
ΑΔ: A106972
Συμπλήρωμα 1 17/01/2019
ΑΔ: A107038
Προϋπολογισμός: € 155.699,87 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)