ΔΥΠΠ-1424 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/01/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο επικοινωνείτε με τη ΔΕΘ στα τηλέφωνα 210-3324638 Μ. Κακάμπουρας και 210 – 3324707 Α. Μιχόπουλος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών μετρήσεων και επεξεργασία - υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων, σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1424
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/11/2018
ΑΔ: A105808
Συμπλήρωμα 1 13/12/2018
ΑΔ: A106920
Συμπλήρωμα 2 10/01/2019
ΑΔ: A107001
Προϋπολογισμός: € 46.175 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)