ΔΥΠΠ-1421 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/12/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και 210-5292442 και για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, τηλ. 22920-64299 από τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποκατάσταση σαθρών σκυροδεμάτων παροπλισμένων Μονάδων ΝοΙ/150MW & ΝοII/300 MW στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1421
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/11/2018
ΑΔ: A106820
Συμπλήρωμα 1 07/12/2018
ΑΔ: A106888
Προϋπολογισμός: € 70.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΥΠΠ-1421 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ Λήψη