ΔΥΠΠ-1419 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/11/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/11/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και 210-5293646.Πληροφορίες, σχετικά με τεχνικά θέματα, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε. /ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου (Κα Ελ. Αθανασοπούλου τηλ. 22920 64385).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού εναλλασσόμενης φυλακής του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1419
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/10/2018
ΑΔ: A105665
Συμπλήρωμα 1 07/11/2018
ΑΔ: A105743
Προϋπολογισμός: € 128.042,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)