ΔΥΠΠ-1400 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/08/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 210.5293446 (Άννα Λυμπεροπούλου) ή 210.5292036 (M. Tσιακατούρα).Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ στο τηλέφωνο 24630.41002 (Γρ. Διαμάντη).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων, Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1400
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/07/2018
ΑΔ: A104272
Συμπλήρωμα 1 21/07/2018
ΑΔ: A105365
Συμπλήρωμα 2 31/07/2018
ΑΔ: A105388
Προϋπολογισμός: € 126.770,58 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)