ΔΥΠΠ-1398 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 210 5293446 (Αννα Λυμπεροπούλου).Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ: Κ. Λεπίδα, Τομεάρχη Συντήρησης ΑΗΣ Κομοτηνής, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.lepidas@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 25310-60288) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 25310-60200).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ Νο 11 & 12 ΤΟΥ ΑΗΣ KOMOTHNHΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1398
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/07/2018
ΑΔ: A104311
Συμπλήρωμα 1 08/09/2018
ΑΔ: A105508
Προϋπολογισμός: € 455.100 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-1398 Λήψη