ΔΥΠΠ-1391 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/06/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ κα Χρ.Χατσίδου στο τηλ. 24610-54385 .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός Καθαρισμός Διοικητηρίου και Συνεργείων του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1391
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/06/2018
ΑΔ: A103103
Συμπλήρωμα 1 19/06/2018
ΑΔ: A104197
Προϋπολογισμός: € 173.275 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)