ΔΥΠΠ-1390 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/07/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την διάθεση της Διακήρυξης δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. +30 2105293471 και +30 2105293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα από τον κ. Σωτ. Κακκαβά , τηλ. +30 2103324700 της ΔΕΘ και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον K. Καράπα, τηλ. (ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου) +302292064168.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1390
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/07/2018
ΑΔ: A104289
Συμπλήρωμα 1 21/07/2018
ΑΔ: A105350
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)