ΔΥΠΠ-1389 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/06/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ Μεγ/λης Β΄ στο τηλ. 27910-25158-9 (κα.Θ.Ζαγαλίκη) .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των συστημάτων αποκομιδής τέφρας και παραπροϊόντων Αποθείωσης, συντήρηση των συστημάτων διακίνησης Λιγνίτη και ασβεστόλιθου και καθαρισμού των στομίων των κάτω καυστήρων Λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγ/λης Β’

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1389
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/05/2018
ΑΔ: A103071
Προϋπολογισμός: € 173.634,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)