ΔΥΠΠ-1380 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα και βεβαίωση επίσκεψης επικοινωνείται με τον ΥΗΣ στο τηλέφωνο 23310 44044 (Α. Αβραμίδης).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Ασωμάτων–Πολυφύτου–Αγρα-Εδεσσαίου και ΜΥΗΣ Αγ. Βαρβάρα.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1380
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/04/2018
ΑΔ: A102810
Συμπλήρωμα 1 28/04/2018
ΑΔ: A102890
Προϋπολογισμός: € 162.040,70 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΥΠΠ-1380 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη
ΔΥΠΠ-1380 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Λήψη