ΔΥΠΠ-1379 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/05/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, τηλ. 22920-64385 από τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1379
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/04/2018
ΑΔ: A102809
Συμπλήρωμα 1 27/04/2018
ΑΔ: A102874
Προϋπολογισμός: € 186.520,97 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)