ΔΥΠΠ-1377 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/05/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τους κ. Ζεϊμπέκη τηλ 25310-60292 του ΑΗΣ Κομοτηνής, κ. Ρωσσίδη τηλ. 23850-56223 του ΑΗΣ Μελίτης, κ. Χαλιούλια τηλ. 22230-26259 του ΑΗΣ Αλιβερίου και κ. Μανακανάτα τηλ. 28430-63168 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) θερμικών μονάδων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1377
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/04/2018
ΑΔ: A102807
Συμπλήρωμα 1 26/04/2018
ΑΔ: A102873
Προϋπολογισμός: € 373.057,12 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)