ΔΥΠΠ-1376 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ στο τηλ. 24630-59349(Δ. Τσιομπανάκης) και 24630-59276(Ι. Ευσταθιάδης)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1376
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/03/2018
ΑΔ: A102733
Συμπλήρωμα 1 17/04/2018
ΑΔ: A102819
Συμπλήρωμα 2 27/04/2018
ΑΔ: A102872
Προϋπολογισμός: € 114.007,59 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)