ΔΥΠΠ-1374 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/03/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την Διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. +30 2105293471 και +30 2105293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από την κα Βαρβάρα Σαράκη (+30 2292064132).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμοί Κτηρίων του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1374
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2018
ΑΔ: A101458
Συμπλήρωμα 1 01/03/2018
ΑΔ: A102559
Προϋπολογισμός: € 82.765,30 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)