ΔΥΠΠ-1373 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την Διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. +30 2105293471 και +30 2105293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα από τον κ. Σωτ. Κακκαβά , τηλ. +30 2103324652 της ΔΕΘ και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Ι. Κάπονα τηλ. 24630-56460 και κ. Χαρ. Αρβανίτη τηλ. 24630-56480 του (ΚΔΑΣ) ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-IV ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1373
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/08/2018
ΑΔ: A105403
Συμπλήρωμα 1 04/09/2018
ΑΔ: A105477
Προϋπολογισμός: € 60.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)