ΔΥΠΠ-1372 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την Διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. +30 2105293446 ('Αννα Λυμπεροπούλου), για τεχνικής φύσεως θέματα τηλ. 2103324778 (Β. Δημόπουλος) και για χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από την κο (Κ.Μητσόπουλο) ( 2791025158) ΑΗΣΜ Β'

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση - επισκευή, σώματος/ εδρών και θερμών μερών συγκροτημάτων βαλβίδων BY - PASS Χ.Π. καθώς και λοιπών μερών βαλβίδων ατμού Υ.Π. και Μ.Π. Στροβίλου Μονάδας IV του ΑΗΣΜ Β'

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1372
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2018
ΑΔ: A101456
Συμπλήρωμα 1 06/03/2018
ΑΔ: A102610
Συμπλήρωμα 2 13/03/2018
ΑΔ: A102646
Προϋπολογισμός: € 177.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)