ΔΥΠΠ-1368 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/02/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Ι. Κάπονα 24630-56460 και κ. Χαρ. Αρβανίτη τηλ. 24630-56480 του ΚΔΑΣ Πτολεμαϊδας-Λιπτόλ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποσύνδεση, μεταφορά και απόθεση συγκροτήματος άλεσης ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1368
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2018
ΑΔ: A101435
Προϋπολογισμός: € 320.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)