ΔΥΠΠ-1367 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και 210-5293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον Τομέα Χημικής Τεχνολογίας 24610-54240 και 24610-54241 του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση εξοπλισμού - βιομηχανικών εγκαταστάσεων συστημάτων κατεργασίας ύδατος και βοηθητικές εργασίες τομέα χημικής τεχνολογίας και περιβάλλοντος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1367
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/06/2018
ΑΔ: A104132
Συμπλήρωμα 1 22/06/2018
ΑΔ: A104214
Προϋπολογισμός: € 182.131 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)