ΔΥΠΠ-1366 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, επικοινωνείτε στα τηλ. 24610-54236/54390

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες υποστήριξης των συνεργείων του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης κατά τη διάρκεια της κράτησης μεγάλης διάρκειας της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1366
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/02/2018
ΑΔ: A101500
Συμπλήρωμα 1 13/03/2018
ΑΔ: A102645
Προϋπολογισμός: € 120.792,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)