ΔΥΠΠ-1364 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον Τομέα Συντήρησης 24610-55298 και 24610-55523 (κος Χατζησάββας και κα Χατζή) του ΑΗΣ Καρδιάς.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1364
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/02/2018
ΑΔ: A101419
Προϋπολογισμός: € 228.433,88 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)