ΔΥΠΠ-1363 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/02/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Η Βεβαίωση Επίσκεψης στον ΑΗΣ, χορηγείται από τον K. Τσιρέκα, τηλ. +30210 4090225 και Κινητό 6978000980.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων 8-9 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων 8-9 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1363
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/01/2018
ΑΔ: A101292
Συμπλήρωμα 1 01/02/2018
ΑΔ: A101402
Συμπλήρωμα 2 17/02/2018
ΑΔ: A101485
Προϋπολογισμός: € 70.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)