ΔΥΠΠ-1361 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/12/2017

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή ηλεκτρονικών καρτών (MODULES) του συστήματος κατανεμημένου ελέγχου (DCS) ABB/Procontrol P14 της μονάδας Ι ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1361
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/11/2017
ΑΔ: A100215
Συμπλήρωμα 1 15/12/2017
ΑΔ: A100216
Συμπλήρωμα 2 21/12/2017
ΑΔ: A100217
Προϋπολογισμός: € 91.554,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)