ΔΥΠΠ-1310606 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος επιτήρησης φλόγας λέβητα των Μονάδων Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος επιτήρησης φλόγας λέβητα των Μονάδων Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310606
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/03/2019
ΑΔ: A107244
Συμπλήρωμα 1 15/03/2019
ΑΔ: A107290
Συμπλήρωμα 2 28/03/2019
ΑΔ: A107339
Συμπλήρωμα 3 17/04/2019
ΑΔ: A108446
Συμπλήρωμα 4 24/04/2019
ΑΔ: A108501
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 11/05/2019
ΑΔ: A108608
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 11/06/2019
ΑΔ: A108736
Προϋπολογισμός: € 200.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠΠ-1310606 (Τα σχέδια που αναφέρονται στό συμπλήρωμα Νο2 ως συνημμένα της τεχνικής περιγραφής) Λήψη