ΔΥΠΠ-1310604 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και 210-5293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα, από τον κο Χρ. Ανδρίτσο τηλ. 22230-26273, καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προσθήκη ανελκυστήρα στο λέβητα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310604
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/12/2018
ΑΔ: A106973
Συμπλήρωμα 1 17/01/2019
ΑΔ: A107039
Συμπλήρωμα 2 29/01/2019
ΑΔ: A107088
Προϋπολογισμός: € 129.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)