ΔΥΠΠ-1310603 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/10/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/10/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και 210-5293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα και τη βεβαίωση επίσκεψης από τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ( τηλ. 2810 376377 / 376305 κ. Βασίλειος Βρέντζος / κ. Μιχαήλ Μιχελάκης).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση (προμήθεια υλικών, διαμόρφωση, καθαίρεση & ανέγερση) τμημάτων Υψηλής Πίεσης (σερπαντίνες Οικονομητήρα και Υπέρθερμου Ι (Υ/Θ Ι), τμήματος του Βορείου Υδροτοιχώματος της Εστίας καύσης) στον Λέβητα Νο5 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310603
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/09/2018
ΑΔ: A105529
Συμπλήρωμα 1 22/09/2018
ΑΔ: A105559
Συμπλήρωμα 2 29/09/2018
ΑΔ: A105577
Συμπλήρωμα 3 19/10/2018
ΑΔ: A105656
Προϋπολογισμός: € 390.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΥΠΠ-1310603 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη