ΔΥΠΠ-1310602 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/07/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και 210-5293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα, από τον Τομεάρχη του ΑΗΣ Κ-Λ κο Τσιούμα τηλ. 22920-64155, καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση-Ανακατασκευή Δεξαμενών Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων (ΔΑΚ) Νο4 και Νο6 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310602
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/06/2018
ΑΔ: A104191
Συμπλήρωμα 1 29/06/2018
ΑΔ: A104251
Συμπλήρωμα 2 18/07/2018
ΑΔ: A105332
Προϋπολογισμός: € 1.020.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠΠ-1310602 Λήψη