ΔΥΠΠ-1310601 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/07/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την Διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα τηλ. +30 210- 5292442 και +30 210-5293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης κα Χρ. Χατσίδου τηλ. 24610-54385 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων - θερμομονωτικών υλικών για τους ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, ΑΗΣ Καρδιάς, και ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310601
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/06/2018
ΑΔ: A104122
Συμπλήρωμα 1 27/06/2018
ΑΔ: A104236
Προϋπολογισμός: € 1.468.137,62 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)