ΔΥΠΠ-1310600 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα από τον Τομεάρχη του ΑΗΣ Κ-Λ κο Τσιούμα τηλ. 22920-64155, καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τα στελέχη του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου (Τομεάρχη-Υποτομεάρχη ).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση - αναβάθμιση τριπολικής τερματικής διάταξης πλευράς Μονάδας, εξωτερικού χώρου (outdoor termination unit) του Συστήματος Καλωδίου διασύνδεσης της Μονάδας Νο.V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου με τον Κλειστό Υποσταθμό (GIS) 400kV του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310600
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/03/2018
ΑΔ: A102723
Συμπλήρωμα 1 05/04/2018
ΑΔ: A102797
Συμπλήρωμα 2 21/04/2018
ΑΔ: A102858
Συμπλήρωμα 3 30/04/2018
ΑΔ: A102896
Συμπλήρωμα 4 07/05/2018
ΑΔ: A102951
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 12/05/2018
ΑΔ: A102989
Προϋπολογισμός: € 500.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)