ΔΥΠΠ-1310589 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την Διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα τηλ. +30 210- 5293446(Α.Λυμπεροπούλου) και για τεχνικής φύσεως θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης κο Κ. Μητσόπουλο τηλ. 27910-39123 η 25153 του ΑΗΣ Μεγ/λης Β΄.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων, ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας 600Kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτήρια λεβητών ανάκτησης θερμότητας Νο 1 και Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310589
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/06/2018
ΑΔ: A104131
Συμπλήρωμα 1 29/06/2018
ΑΔ: A104255
Συμπλήρωμα 2 13/09/2018
ΑΔ: A105522
Προϋπολογισμός: € 350.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)