ΔΥΠ-903921 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 10/08/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. ΣΤΑΘΗ ΤΗΛ: 2105292523
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για την Επιθεώρηση C2 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903921
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/07/2019
ΑΔ: A110947
Συμπλήρωμα 1 01/08/2019
ΑΔ: A110967
Συμπλήρωμα 2 10/08/2019
ΑΔ: A110992
Προϋπολογισμός: € 62.650 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής