ΔΥΠ-903918 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/09/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/09/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800.Πληροφορίες παρέχονται από από την Α. Μαλακού (210-5292679) και Α.Στάθη (210-5292526) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.malakou@dei.com.gr και a.stathi@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597) και για τεχνικές πληροφορίες στον κο Γεώργιο Καρλή τηλ. 210 9008841.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τριών (3) συγκροτημάτων φυγοκεντρικών διαχωριστήρων ελαιώδους νερού (oily water separators) για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-Καλύμνου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903918
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/07/2019
ΑΔ: A110918
Συμπλήρωμα 1 31/07/2019
ΑΔ: A110939
Συμπλήρωμα 2 09/09/2019
ΑΔ: A111117
Προϋπολογισμός: € 240.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)