ΔΥΠ-903917 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/08/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου τηλ.: 210 5292334
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τραϊφόρου Γεωργία και την κα Στάθη Αρετή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και A.Stathi@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5292334/210 5292523) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια κάτω μέρους διωστήρων κινητήρων Wartsila W12 & 18V32 των ΑΣΠ Καρπάθου, Θήρας, Καλύμνου, Σάμου και Σύρου της ΔΕΗ Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903917
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/07/2019
ΑΔ: A109835
Συμπλήρωμα 1 16/07/2019
ΑΔ: A109894
Συμπλήρωμα 2 22/07/2019
ΑΔ: A110916
Προϋπολογισμός: € 241.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής