ΔΥΠ-903915 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: κος i. kanabos, ΔΕΘ-ΤΜΑ/ΘΗΣ, ΤΗΛΕΦ.:24610 54391

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών ραούλων και καλυμμάτων των τροφοδοτών λιγνίτη των Μονάδων Ι-V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903915
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/05/2019
ΑΔ: A108537
Προϋπολογισμός: € 71.040 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)