ΔΥΠ - 1482 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/09/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/10/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5292676
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής τις 26.08.2019 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τις 12.09.2019 / 12:00.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Κομοτηνής σε τρείς οδικούς άξονες (Κομοτηνής, Καβάλας-Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 1482
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/08/2019
ΑΔ: A111050
Συμπλήρωμα 1 11/09/2019
ΑΔ: A111125
Συμπλήρωμα 2 26/09/2019
ΑΔ: A111184
Προϋπολογισμός: € 118.715,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής