ΔΥΠ-1480 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/08/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΤΗΛ. 2105293471
Υποβολή: Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες συντήρησης φρεατίων-αγωγών θαλάσσιου ύδατος ψύξης και βοηθητικών εργασιών επιθεώρησης εξοπλισμού Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1480
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/08/2019
ΑΔ: A110980
Προϋπολογισμός: € 69.350 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)